Cobro recibos – 4º trimestre de 2022

Aberto o prazo de cobro de recibos do 4º trimestre de 2022 correspondentes á taxa municipal de subministro e canon de auga.
O período voluntario de pago finaliza o 17 de abril de 2023.
O padrón fiscal correspondente ao cuarto trimestre do exercicio de 2022 foi aprobado por Decreto de Alcaldía do 9 de febreiro de 2023 (B.O.P. A Coruña nº 32 de 15 de febreiro de 2022).