Cobro recibos – 4º trimestre de 2021

Aberto o prazo de cobro de recibos do 4º trimestre (outubro, novembro e decembro) de 2021 correspondentes á taxa municipal de subministro e canon de auga.
O período voluntario de pago finaliza o 7 de abril de 2022.
O padrón fiscal correspondente ao cuarto trimestre do exercicio de 2021 foi aprobado por Decreto de Alcaldía do 31 de xaneiro de 2022 (BOP A Coruña nº 23 do 3 de febreiro de 2022).