Cobro recibos – 2º trimestre de 2021

Publicación do padrón e inicio de cobro da taxa de abastecemento e sumidoiros correspondentes ao 2º trimestre de 2021.

O período voluntario de pago finaliza o 3 de novembro de 2021.

BOP