CALENDARIO DE PAGOS

1º Trimestre de cobro: Xaneiro, Febreiro e Marzo // Prazo do pago: Maio e Xuño

2º Trimestre de cobro: Abril, Maio e Xuño // Prazo do pago: Agosto e Setembro     
3º Trimestre de cobro: Xullo, Agosto e Setembro // Prazo do pago: Novembro e Decembro
4º Trimestre de cobro: Outubro, Novembro e Decembro // Prazo do pago: Febreiro e Marzo