AVISO: Corte de subministro programado 06/10/2022

O próximo xoves, 6 de outubro, está programado un corte de subministro debido ao entronque da nova red xeral de abastecemento que se están instalando na Avda. Doutor Tourón.

HORARIO: 09:00 a 14:00 horas

ZONAS: Avda. Doutor Tourón (os números impares do 1 ao 17) e o Paseo de Costa Candamo.

As condicións habituais do servizo poden verse alteradas cunha caída de presión ou ausencia de caudal noutras zonas do centro de Vilagarcía de Arousa.