Publicación no BOP sobre aboados debedores

O BOP de Ourense recolle información relativa aos aboados pendentes do pago de recibos de auga correspondentes ao 2º e  3º trimestre do 2018 aos que non se lles puido entregar a notificación.
De non producirse o abono dos recibos pendentes suspenderase o subministro de auga para os mesmos a partir do día 5 de agosto.