Publicación no BOP sobre abonados deudores

O BOP de Ourense publica a información relativa sobre os abonados
pendentes do pago de recibos, correspondentes ao cuarto trimestre do 2016
e ao primeiro trimestre do 2017, ós que non se puido entregar a notificación.
De non realizarse o abono dos recibos pendentes suspenderase
o suministro de auga a partir do 11 de decembro.