Publicación BOP sobre abonados deudores

O BOP de Ourense nº 270 recolle información relativa sobre os abonados pendentes do pago de recibos de auga correspondentes ao 4º trimestre de 2018 e o 1º trimestre de 2019 aos que non se lles puido entregar a notificación.
De non producirse o abono dos recibos pendentes suspenderase o suministro de auga para os mesmos a partir do día 9 de decemebro.