COBRO DE RECIBOS DO 3º TRIMESTRE DE 2017

O período voluntario de pago de recibos de auga e saneamento do terceiro trimestre de 2017, comeza o 29 de novembro do 2017 e finaliza o 31 de xaneiro de 2018.