Cobro recibos – 4º trimestre 2022

período voluntario de pago de recibos polas taxas de abastecemento de auga, saneamento e canon correspondentes ao tercer trimestre de 2022 empezou o 24 de febreiro de 2023 e remata o 24 de abril de 2023.

O pago debe realizarse nas oficinas de Espina & Delfín, situadas na rúa Canella Cega nº41, en horario de luns a venres de 09.00 a 13.30 horas.

Publicación BOP