Cobro recibos – 4º trimestre 2021

O período voluntario de pago de recibos polas tasas de abastecemento de auga, saneamento e canon correspondentes ao cuarto trimestre de 2021 empeza o 11 de febreiro e finaliza o 11 de abril de 2022.

O pago debe realizarse nas oficinas de Espina & Delfín, situadas na rúa Canella Cega nº 41, en horario de luns a venres de 09:00 a 13:30 horas.

BOP Publicación