Cobro recibos – 3º trimestre

O período voluntario de pago de recibos polas tasas de abastecemento de auga, saneamento e canon correspondentes ao tercer trimestre de 2021 comezou o 12 de novembro e finaliza o 12 de xaneiro de 2022.

O pago debe realizarse nas oficinas de Espina & Delfín, situadas na rúa Canella Cega nº 41, en horario de luns a venres de 09:00 a 13:30 horas.

 

BOP Publicación