Cobro recibos – 2º trimestre 2023

período voluntario de pago de recibos polas taxas de abastecemento de auga, saneamento e canon correspondentes ao segundo trimestre de 2023 empezou o 11 de agosto de 2023 e remata o 11 de outubro de 2023.

O pago debe realizarse nas oficinas de Espina & Delfín, situadas na rúa Canella Cega nº41, en horario de luns a venres de 09:00 a 13:30 horas.

Publicación BOP