Cobro recibos – 2º trimestre 2022

período voluntario de pago de recibos polas taxas de abastecemento de auga, saneamento e canon correspondentes ao segundo trimestre de 2022 comeza o 12 de agosto e remata o 12 de outubro de 2022.

O pago debe realizarse nas oficinas de Espina & Delfín, situadas na rúa Canella Cega nº41, en horario de luns a venres de 09.00 a 13.30 horas.

Publicación BOP