ABERTO PERÍODO VOLUNTARIO COBRO RECIBOS 1º TRIMESTRE 2017

O PERÍODO VOLUNTARIO DE PAGO DE RECIBOS POLA TASA DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO CORRESPONDENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE DO 2017 COMEZA O 1 DE MAIO E FINALIZA O 30 DE XUÑO DO 2017.