Cobro recibos – 4º trimestre de 2024

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondente ao 4º trimestre (outubro, novembro e decembro) de 2023.

O período de pago voluntario finaliza o 04 de abril de 2024.

Os cobro no concello realizaranse do 19 ao 23 de febreiro de 2024 (ambos incluídos), en horario de 09:00 a 13:00.