Cobro recibos – 4º trimestre de 2021

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 4º trimestre (outubro, novembro e decembro) de 2021.

O período de pago voluntario finaliza o 5 de abril de 2022.

Os cobros no concello realizaranse do 14 de febreiro ao 18 de febreiro de 2022.