Cobro recibos – 1º trimestre de 2021

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2021.

O período de pago voluntario finaliza o 30 de xuño de 2021.

Os cobros no concello realizaranse a próxima semana, do 24 ao 28 de maio.