Cobro recibos – 1º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2022.

O período de pago voluntario finaliza o 4 de xullo de 2022.

Os cobros no concello realizaranse do 23 de maio ao 27 de maio de 2022.