COBRO DE RECIBOS DO 3º TRIMESTRE DE 2017

Permanece aberto o período voluntario de pago de recibos de auga e saneamento do terceiro trimestre de 2017, que finaliza o 4 de xaneiro de 2018. Poderán facerse efectivos nas nosas oficinas, de luns a venres e en horario de 9:00 a 14:00 h., ou ben na entidade bancaria que figure nos mesmos.