Cobro recibos – 4º trimestre

Están dispoñibles no servizo de augas de Sarria os recibo do 4º trimestre de 2019 (outubro, novembro e decembro).

O prazo de pago voluntario exténdese ata o día 1 de abril de 2020. O pago pode facerse efectivo nas entidades colaboradoras ou nas oficinas municipais de Espina & Delfín en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres.