Cobro recibos – 3º trimestre 2019

Aberto o periodo de pago das taxas relacionadas co servizo municipal da auga. A data final do pago voluntario é o 4 de xaneiro de 2019.