Cobro recibos – 2º trimestre

Aberto o periodo de cobro dos recibos correspondentes ao segundo trimestre de 2018. A data límite de pago é o 1 de outubro. O pago pode efectuarse nas oficinas municipais de Espina & Delfín en horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres.