Cobro de recibos do 1º trimestre do 2018

Aberto o prazo para o cobro de recibos correspondentes ao primeiro trimestre de 2018. O período de pago esténdese ata o 30 de xuño.

O pago debe realizarse nas oficinas de atención ao cliente en horario de 09.00 a 14.00 horas de luns a venres.