Cobro de recibos – 2º trimestre 2020

Están dispoñibles no servizo de augas de Sarria os recibos do 2º trimestre de 2020 (abril, maio e xuño).

O prazo de pago voluntario exténdese ata o 31 de outubro de 2020. O pago pode facerse efectivo nas entidades colaboradoras ou nas oficinas municipais de Espina & Delfín en horario de 09:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Tamén pode realizar de maneira telemática co pago por TPV na nosa páxina web.