Cobro de recibos – 1º trimestre 2019

Aberto o periodo de cobro dos recibos correspondentes ao primeiro trimestre de 2019.

A data límite de pago é o 1 de Xullo.

O pago pode realizarse nas oficinas municipais de Espina & Delfín en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres.