Avaría – arranxada

A avaría da rede xeral de abastecemento que afectou ao casco urbano de Sarria está reparada e o servizo restablecido.

Pola tarde estaremos purgando a rede para mellor a calidade da agua.