Cobro recibos – 2º trimestre de 2019

Aberto o período de cobre dos recibos correspondentes ao segundo trimestre de 2019.

A data límite de pago é o 1 de outubro.

O pago pode realizarse nas oficinas municipais de Espina & Delfín en horario de 6 a 14 horas, de luns a venres ou en calquera das oficinas bancarias que se indican no recibo.