Cobro recibos – 3º trimestre de 2019

A partir do día 16 de outubro de 2019 están dispoñibles no servizo de augas de Sarria os recibo do 3º trimestre de 2019.

O prazo de pago voluntario exténdese ata o día 7 de xaneiro de 2020. O pago pode facerse efectivo nas entidades colaboradoras ou nas oficinas municipais de Espina & Delfín en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres.