Publicación do padrón e inicio de cobro de taxas de auga do 2º trimestre de 2019

O 29 de agosto ábrese o período de pago das taxas polo servizo de auga correspondentes ao 2º trimestre de 2019.
O pago deberá efectuarse nas oficinas da empresa concesionaria (Rúa Alexandre Bóveda, 10, baixo), en horario de 9:00 a 13:00 horas, de luns a venres. O período de pago estará aberto ata o 30 de setembro de 2019.