Publicación do padrón e inicio de cobro de taxas de auga do 1º trimestre de 2019

O 13 de maio ábrese o período de pago das taxas polo servizo de auga correspondentes ao 1º trimestre de 2019.
O pago deberá efectuarse nas oficinas da empresa concesionaria (Rúa Alexandre Bóveda, baixo 3), en horario de 9 a 13 horas, de luns a venres. O período de pago estará aberto ata o 28 de xuño de 2019.

Comunicado do BOPPO: 20190513-E-ANUNCIO BOP 1º19