Cobro recibos – 4º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 4º trimestre (outubro, novembro e decembro) de 2022. O período de pago voluntario finaliza o 04 de abril de 2023. 

O pago deberá efectuarse nas oficinas de Espina & Delfín (Calle Alexandre Bóveda, 10, baixo).

De luns a vernes en horario de 09:00 a 13:00 horas.