Cobro recibos – 4º trimestre 2021

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 4º trimestre (outubro, novembro e decembro) de 2021.

O pago deberá efectuarse nas oficinas de Espina & Delfín (Rúa Alexandre Bóveda, 10. baixo). De luns a venres, en horario de 09:00 a 13:00 horas.

O período de pago voluntario finaliza o 5 de abril de 2022.