Cobro recibos – 3º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre (xullo, agosto e setembro) de 2022. O período de pago voluntario finaliza o 04 de xaneiro de 2022. 

O pago deberá efectuarse nas oficinas de Espina & Delfín (Calle Alexandre Bóveda, 10, baixo).

De luns a vernes en horario de 09:00 a 13:00 horas.