Cobro recibos – 3º trimestre

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre (xullo, agosto e setembro) de 2019.

O pago deberá efectuarse nas oficinas de Espina & Delfín (Rúa Alexandre Bóveda, 10. baixo). De luns a venres, en horario de 09:00 a 13:00 horas.

O período de pago voluntario finaliza o 7 de xaneiro de 2020.