Cobro recibos – 2º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 2º trimestre (abril, maio e xuño) de 2022. O período de pago voluntario finaliza o 04 de outubro de 2022.

O pago deberá efectuarse nas oficinas de Espina & Delfín (Calle Alexandre Bóveda, 10, baixo).

De luns a vernes en horario de 09:00 a 13:00 horas.