Cobro recibos – 2º trimestre 2020

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 2º trimestre (abril, maio e xuño) de 2020.

O pago deberá efectuarse nas oficinas de Espina & Delfín (Rúa Alexandre Bóveda, 10. baixo). De luns a venres, en horario de 09:00 a 13:00 horas.

O período de pago voluntario finaliza o 30 de outubro de 2020.