Cobro recibos – 1º trimestre 2023

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2023. O período de pago voluntario finaliza o 04 de xullo de 2023.

O pago deberá efectuarse nas oficinas de Espina & Delfín (Calle Alexandre Bóveda, 10, baixo).

De luns a vernes en horario de 09:00 a 13:00 horas.