Cobro de recibos do 4º trimestre de 2018

Aberto o periodo para o pago voluntario de recibos correspondentes ao cuarto trimestre de 2018 entre o 15 de febreiro e o 29 de marzo de 2019.

O pago deberá efectuarse nas oficinas da empresa concesionaria (Rúa Alexandre Bóveda, nº 10, bajo 3), en horario de 9 a 13 horas, de luns a venres.