Cobro de recibos do 2º trimestre de 2018

Aberto o periodo para o pago voluntario de recibos correspondentes ao segundo trimestre de 2018 entre o 24 de agosto e o 31 de outubro de 2018.

O pago deberá efectuarse nas oficinas da empresa concesionaria (Rúa Alexandre Bóveda, nº 10, bajo 3), en horario de 9 a 13 horas, de luns a venres.