Expediente corte

Enviáronse as cartas de corte aos abonados de San Cibrao das Viñas que teñen pendente de pago algún recibo ata o 2º trimestre de 2019.

A data de corte é o 17/12/2019.