EXPEDIENTE DE CORTE A IMPAGADOS DO 2º Y 3ºTRI/2016 SAN CIBRAO DAS VIÑAS

O DÍA 12/04/2017 ENVIÁRONSE CARTAS CERTIFICADAS DE AVISO DE CORTE A AQUELES ABONADOS QUE EN DITA DATA TIÑAN PENDENTE DE PAGO OS RECIBOS DE AUGA CORRESPONDENTES AO 2º E 3º TRIMESTRE DE 2016. A DATA LÍMITE DE PAGO ANTES DO DÍA 13/06/2017.