Tasa alcantarillado – 1º semestre 2020

Publicación do padrón e inicio de cobro da tasa de alcantarillado correspondente ao 1º semestre del 2020.

O período voluntario de pago finaliza o 27 de outubro de 2020.

BOP.