Tasa alcantarillado – 1º semestre 2021

Publicación do padrón e inicio de cobro da tasa de alcantarillado correspondente ao 1º semestre del 2021.

O período voluntario de pago finaliza o 23 de novembro de 2021.

BOP