COBRO DE RECIBOS DO TERCEIRO TRIMESTRE 2017

Posta a cobro dos recibos do terceiro trimestre de 2017. Período de pago voluntario desde o 28 de decembro de 2017 ata o 29 de xaneiro de 2018.