COBRO DE RECIBOS DEL 4º TRIMESTRE DE 2017

Aberto o período voluntario de pagamento de recibos de auga e saneamiento do cuarto trimestre de 2017, desde o 1 de marzo ata o 2 de abril de 2018.