Cobro recibos del 4º trimeste de 2019 – antiguo Concello de Cesuras

O período voluntario de pago dos recibos de auga do 4º trimestre de 2019 do antigo Concello de Cesuras estará aberto entre o 3 de marzo de 2020 e o 3 de abril de 2020.

Publicación BOP