Cobro recibos del 3º trimestre de 2019 – antiguo concello de Oza dos Ríos

O período voluntario de pago de recibos de auga do tercer trimestre de 2019 do antigo Concello de Oza dos Ríos estará aberto entre o 21 de novembro de 2019 e o 23 de decembro de 2019.

Publicación BOP