Cobro recibos del 3º trimeste de 2019 – antiguo Concello de Cesuras

O período voluntario de pago dos recibos de auga do tercer trimestre de 2019 do antigo Concello de Cesuras estará aberto entre o 20 de decembro de 2019 e o 20 de xaneiro de 2020.

Publicación BOP