Cobro de recibos do 4º trimestre de 2018 – antigo Concello de Oza dos Ríos

O periodo voluntario de pago de recibos de auga e saneamento do cuarto trimestre do 2018 do antiguo Concello de Oza dos Ríos estará aberto entre o 18 de febreiro e o 18 de marzo de 2019.

Documento BOP